آدرس و تلفن سفارتخانه ها در تهران

Tehran - Embassies

سفارت آذربایجان (Azerbaijan)

آدرس: لواسانی (فرمانیه)-‏ خیابان شهید اندرزگو-‏ کوچه شهید وطن پور- ‏پلاک ۴‏

تلفن: ۲۲۲۱۲۵۵۴ ، ۲۲۲۱۵۱۹۱

فکس: ۲۲۲۱۷۵۰۴

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۳- ۱۰‏

سفارت آرژانتین (Argentina)

آدرس: دروس- بلوار شهرزاد- ‏خیابان یارمحمدی- کوچه ‏قو- پلاک ۶‏

تلفن: ‏۲۲۵۷۷۴۳۳‏، ‏۲۲۵۷۷۹۳۲‏، ‏۲۲۵۷۵۵۵۵‏

فکس: ‏۲۲۵۷۷۴۳۲‏

سایت: http://www.argentinembiran.com 

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۴- ۹‏

سفارت آفریقای جنوبی (South Africa)

آدرس: میدان تجریش- خیابان ‏ولیعصر- باغ فردوس-‏خیابان یکتا- پلاک ۵‏‎‎

تلفن: ‏۲۲۷۰۲۸۶۶-۹

فکس: ‏۲۲۷۱۹۵۱۶‏

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶- ۸ ، (جهت ویزا) ۱۲- ۹‏

سفارت آلمان (Germany)

آدرس: خیابان فردوسی-‏ روبروی بانک مرکزی- ‏پلاک ۳۲۰‏‎

تلفن: ۳۹۹۹۰۰۰۰، ۳۹۹۱۱۰۲۰

فکس: ‏۳۹۹۹۱۸۹۰‏

سایت: http://www.teheran.diplo.de 

ایمیل: info@teheran.diplo.deinfo@teheran.diplo.de 

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه‏

سفارت اتریش (Austria)

آدرس: نیاوران- خ باهنر- خ مقدسی- خ احمدی زمانی- کوچه میرولی- پلاک ۱۱

تلفن: ۴۲-۴۰-۲۲۷۵۰۰۳۸

فکس: ‏۲۲۷۰۵۲۶۲‏

سایت: http://www.bmeia.gv.at/pe/botschaft/teheran.html 

ایمیل: teheran-ob@bmeia.gv.atteheran-ob@bmeia.gv.at 

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۸/۳۰‏‏

سفارت اردن (Jordan)

آدرس: شهرک قدس(غرب)- فاز ‏‏۴- خیابان زرافشان ‏شمالی- کوچه دوم- پلاک ‏‏۷‏‎

تلفن: ۸۸۰۸۸۳۵۶، ۸۸۰۸۸۵۵۱

فکس: ‏۸۸۰۸۰۴۹۶‏

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۵- ۸/۳۰‏

سفارت ارمنستان (Armenia)

آدرس: خیابان جمهوری- خیابان ‏رازی- خیابان استاد ‏شهریار- پلاک ۱‏

تلفن: ۶۶۷۰۴۸۳۳، ۶۶۷۰۴۸۳۸

فکس: ‏۶۶۷۰۰۶۵۷‏

ایمیل: emarteh@yahoo.comemarteh@yahoo.com 

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت اروگوئه (Uruguay)

آدرس: آفریقا(جردن)- بلوار ‏مینا- پلاک ۵‏

تلفن: ‏۸۸۶۷۹۶۹۰‏

ایمیل: urter@chapar.neturter@chapar.net 

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۵/۳۰- ۹‏

سفارت ازبکستان (Uzbekistan)

آدرس: چهارراه فرمانیه- خیابان ‏بوستان- کوچه نسترن- ‏پلاک ۲۱‏

تلفن: ‏۲۲۸۳۲۰۷۱‏

روز و ساعت کاری: شنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت اسپانیا (Spain)

آدرس: دروس- بلوار شهرزاد- ‏خیابان شادی

تلفن: ۴-۲۲۵۶۸۶۸۱

فکس: ۲۲۵۶۸۰۱۶، ۲۲۵۶۸۰۱۵

ایمیل : Emb.Teheran@maec.esEmb.Teheran@maec.es 

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶- ۹‏

سفارت استرالیا (Australia)

آدرس: خالداسلامبولی(وزرا)- ‏کوچه ۲۳- پلاک ۲‏

تلفن: ۸۳۸۶۳۶۶۶، ۸-۸۸۷۲۴۴۵۶

سایت: http://www.iran.embassy.gov.au 

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۵/۳۰- ۷/۳۰ و پنجشنبه ۱۴/۴۵- ۷/۳۰‏

سفارت اسلوواکی  (Slovakia)

آدرس: خیابان سرلشگرفلاحی ‏‏(زعفرانیه)- پلاک ۳۴‏

تلفن: ۲۲۴۱۱۱۶۴، ۲۲۴۰۶۴۹۵

فکس: ‏۲۲۴۰۹۷۱۹‏

ایمیل: svkemb@parsonline.netsvkemb@parsonline.net 

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶- ۸‏

سفارت اسلوونی  (Slovenia)

آدرس: پاسداران- میدان فرمانیه- ‏نارنجستان هشتم- پلاک ‏‏۲۸‏

تلفن: ‏۲۲۸۳۶۰۴۲‏

فکس: ‏۲۲۲۹۰۸۵۳‏

ایمیل : vte@mzz-dkp.gov.sivte@mzz-dkp.gov.si  ‎

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۶/۳۰- ۸/۳۰ و پنجشنبه ۱۵- ۸/۳۰‏

سفارت افغانستان (Afghanistan)

آدرس: بهشتی(عباس آباد)- ‏خیابان پاکستان- نبش ‏خیابان چهارم

تلفن: ۸۸۷۳۵۰۴۰، ۸۸۷۳۷۵۳۱، ۸۸۷۳۰۸۲۶

فکس: ‏۸۸۷۳۵۶۰۰‏

سایت : http://www.afghanembassy.ir/pj

ایمیل : info@afghanembassy.irinfo@afghanembassy.ir

سفارت اکراین (Ukraine)

آدرس: ونک- بالاتر از میدان ‏ونک- پلاک ۷۳‏

تلفن: ۸۸۰۰۸۵۳۰، ۲-۸۸۶۰۶۱۷۱

فکس: ‏۸۸۰۰۷۱۳۰‏

ایمیل : emb_ir@mfa.gov.uaemb_ir@mfa.gov.ua / ukremb@parsonline.netukremb@parsonline.net

روز و ساعت کاری: دوشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۱۰‏

سفارت الجزایر (Algeria)

آدرس: شهرک قدس- خیابان مهستان- کوچه ۱۱- پلاک ۲۰‏

تلفن: ۳-۸۸۵۶۱۸۸۲

فکس: ‏۸۸۳۷۷۰۳۱‏

سایت : www.algeriaemb.ir

ایمیل : ambalg_teheran@yahoo.frambalg_teheran@yahoo.fr

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۵- ۹‏

روز و ساعت کاری بخش ویزا: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۳- ۹

سفارت امارات متحده ‏عربی (United Arab ‎Emirates)

آدرس: ولیعصر- تقاطع ‏خیابان دستگردی(ظفر)- روبروی ‏رستوران حاتم- پلاک ‏‏۳۳۷‏

تلفن: ۴-۸۸۷۸۱۳۳۳، ۸۸۷۸۸۵۱۵

فکس: ۸۸۷۸۹۰۸۴، ۸۸۷۸۹۴۷۶

ایمیل : tehran@mofa.gov.aetehran@mofa.gov.ae / emiratemb@mail.dci.co.iremiratemb@mail.dci.co.ir

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۴/۳۰- ۸/۳۰‏

سفارت اندونزی (Indonesia)

آدرس: قائم مقام فراهانی- ‏نرسیده به خیابان بهشتی ‏‏(عباس آباد)- پلاک ‏‏۱۷۰‏

تلفن: ‏۸۸۷۱۷۲۵۱‏، ‏۸۸۷۱۶۸۶۵‏، ‏۸۸۷۲۶۶۲۷‏

سایت : www.indonesian-embassy.ir

ایمیل : kbritehran@parsonline.netkbritehran@parsonline.net

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت انگلستان (Britain)

آدرس: خیابان فردوسی- پلاک ‏‏۱۹۸‏

تلفن: ‏۶۴۰۵۲۰۰۰‏

سایت : http://ukiniran.fco.gov.uk/fa

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۴/۳۰- ۷/۳۰‏

سفارت ایتالیا  (Italy)

آدرس: انتهای جردن- کوچه ‏مهیار- پلاک ۱۱‏

تلفن: ۷-۶۶۷۲۶۹۵۵

فکس: ‏۶۶۷۲۶۹۶۱‏

سایت : http://www.ambteheran.esteri.it/ambasciata_teheran

ایمیل : segreteria.teheran@esteri.itsegreteria.teheran@esteri.it

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت ایرلند (Ireland)

آدرس: فرمانیه- کامرانیه ‏شمالی- بن بست ناهید- ‏پلاک ۵‏

تلفن: ۲۲۲۹۷۹۱۸

فکس: ‏۲۲۲۸۶۹۳۳‏

سایت : http://www.embassyofireland.ir

روز و ساعت کاری: ‏(امور ویزا) یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه ۱۱/۳۰- ۸/۳۰‏

سفارت بحرین (Bahrain)

آدرس: بزرگراه آفریقا- قبل از ‏جهان کودک- نبش کوچه ‏زوبین- پلاک ۲۴۸‏

تلفن: ‏۸۸۷۷۲۸۴۷‏، ‏۸۸۷۷۵۳۶۵‏، ‏۸۸۷۷۳۳۸۳‏

فکس: ‏۸۸۷۷۹۱۱۲‏، ‏۸۸۸۸۰۲۷۶‏

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۵- ۸/۳۰‏

سفارت برزیل (Brazil)

آدرس: فلاحی(زعفرانیه)- ‏خیابان بهار- نبش خیابان ‏یکتا- پلاک ۲۶‏

تلفن: ۹-۲۲۷۵۳۱۰۸، ۲۲۷۵۲۷۱۱

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت برونئی دارالسلام (Brunei ‎Darussalam)

آدرس: آفریقا(جردن)- بلوار ‏مینا- پلاک ۷‏

تلفن: ‏۸۸۷۹۷۹۴۶‏، ‏۸۸۷۹۸۴۵۶‏

فکس: ‏۸۸۷۷۰۱۶۲‏

سفارت بلژیک (Belgium)

آدرس: ولی عصر- خیابان ‏فیاضی(فرشته)- پلاک ‏‏۱۵۵‏

تلفن: ‏۲۲۰۴۹۲۴۷‏، ‏۲۲۰۴۱۶۱۷‏

فکس: ‏۲۲۰۴۴۶۰۸‏

سایت : http://www.diplomatie.be/tehran

ایمیل : tehran@diplobel.fed.betehran@diplobel.fed.be

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۴- ۹‏

سفارت بلغارستان (Bulgaria)

آدرس: ولیعصر-خیابان ‏توانیر-خیابان نظامی ‏گنجوی-جنب شهرداری ‏منطقه ۶-پ ‏‏۴۰‏

تلفن: ‏۸۸۷۷۵۶۶۲‏، ‏۸۸۷۷۵۰۳۷‏

فکس: ‏۸۸۷۷۹۶۸۰‏

ایمیل: bulgr.tehr@neda.netbulgr.tehr@neda.net 

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت بنگلادش (Bangladesh)

آدرس: ونک- بعد از بزرگراه ‏کردستان- کوچه مریم- ‏پلاک ۵۸‏

تلفن: ۵-۸۸۰۶۳۰۷۴، ‏۸۸۰۳۵۱۷۵‏، ‏۸۸۰۳۹۶۵۹‏، ‏۸۸۰۳۳۴۹۸‏

فکس: ‏۸۸۰۳۳۳۴۸‏

ایمیل : info@bangladoot.irinfo@bangladoot.ir

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۵/۳۰- ۸/۳۰‏

سفارت بوسنی و ‏هرزگوین (Bosnia)

آدرس: شهرک قدس(غرب)- ‏خیابان ایران زمین- ‏خیابان چهارم- کوچه ‏آبان- پلاک ۱۱‏

تلفن: ۳۰-۸۸۰۸۶۹۲۹، ۸۸۰۹۲۷۲۸

فکس: ‏۸۸۰۹۲۱۲۰‏

ایمیل : bhembasy@parsonline.netbhembasy@parsonline.net

روز و ساعت کاری: ‏(جهت ویزا) روزهای فرد ۱۳- ۱۰‏

سفارت پاکستان (Pakistan)

آدرس: فاطمی- روبروی خیابان ‏جمالزاده- نبش خیابان ‏اعتمادزاده- پلاک ۱‏

تلفن: ۹۱-۶۶۹۴۱۳۸۸، ۹۰-۶۶۹۴۴۸۸۸

فکس: ‏۶۶۹۴۴۸۹۸‏

ایمیل : pareptehran@yahoo.compareptehran@yahoo.com

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۰/۳۰- ۹‏

سفارت پرتغال (Portugal)

آدرس: دروس- خیابان هدایت- ‏کوچه روزبه- پلاک ۱۶‏

تلفن: ۱-۲۲۷۶۴۰۶۰، ۲۲۵۸۲۷۶۰، ۲۲۵۴۳۲۳۷

فکس: ‏۲۲۵۵۲۶۶۸‏

ایمیل : portugal@sr.co.irportugal@sr.co.ir

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۵- ۹‏

سفارت تاجیکستان (Tajikistan)

آدرس: باهنر(نیاوران)- خیابان ‏زینعلی- کوچه سوم- ‏پلاک ۱۰‏

تلفن: ‏۲۲۸۳۴۶۵۰‏، ‏۲۲۲۹۹۵۸۴‏

فکس: ‏۲۲۸۰۹۲۹۹‏

سایت: http://www.tajikistan-embassy.com 

ایمیل: info@tajikistan-embassy.cominfo@tajikistan-embassy.com 

روز و ساعت کاری: ‏(جهت ویزا) یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت تایلند (Thailand)

آدرس: بهارستان- پارک ‏امین‌دوله- کوچه ‏استقلال- پلاک ۴‏

تلفن: ‏۷۷۵۳۱۴۳۳‏

فکس: ‏۷۷۵۳۲۰۲۲‏

سایت : http://www.thaiembassy-tehran.org

ایمیل: info@thaiembassy-tehran.orginfo@thaiembassy-tehran.org 

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶/۳۰- ۸/۳۰‏

سفارت ترکمنستان (Turkmenistan)

آدرس: لواسانی(فرمانیه)- ‏خیابان وطن پور- خیابان ‏براتی- پلاک ۳۴‏

تلفن: ‏۲۲۲۰۶۳۰۶‏، ‏۲۲۲۰۶۷۳۱‏

سایت: http://turkmenistan.visahq.com/embassy/Iran 

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۱- ۹‏

سفارت ترکیه (Turkey)

آدرس: فردوسی- چهارراه ‏استانبول

تلفن: ‏‏‏‏۳۵۹۵۱۱۰۰‏‏، ‏۳۳۱۱۵۲۹۹‏، ‏۳۳۱۱۸۹۹۷‏، ‏‏۳۳۱۱۱۲۰۲‏‏

فکس: ‏۳۳۱۱۷۹۲۸‏

ایمیل: tctehranbe@parsonline.nettctehranbe@parsonline.net /polerumi@irantradecentre.compolerumi@irantradecentre.com

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲/۳۰- ۹/۳۰‏

سفارت چک (Czech ‎Republic)

آدرس: لواسانی(فرمانیه)- ‏بالاتر از دیباجی شمالی- ‏پلاک ۵۶‏

تلفن: ‏۲۲۲۸۸۱۵۳‏، ‏۲۲۲۸۸۱۴۹‏

فکس: ‏۲۲۸۰۲۰۷۹‏

سایت : http://www.mzv.cz/tehran

ایمیل : tehran@embassy.mzv.cztehran@embassy.mzv.cz

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت چین (China)

آدرس: خیابان پاسداران- چهارراه فرمانیه- خیابان نارنجستان هفتم- پلاک ۳۲

تلفن: ۱-۲۲۲۹۱۲۴۰، ۲۲۸۱۶۶۰۰

فکس: ‏۲۲۲۹۰۶۹۰‏

سایت: http://www.chinaembassy.ir 

ایمیل : chinaemb_ir@mfa.gov.cnchinaemb_ir@mfa.gov.cn

سفارت دانمارک (Denmark)

آدرس: خیابان شریعتی- بالاتر ‏از پل صدر- کوچه ‏هدایت- کوچه دشتی- ‏پلاک ۱۰‏

تلفن: ‏۲۲۶۰۱۳۶۳‏، ‏۲۲۶۴۰۰۰۹‏، ‏۲۲۶۰۷۰۲۰‏

فکس: ‏۲۲۰۳۰۰۰۷‏

سایت: http://www.ambteheran.um.dk 

ایمیل : thramb@um.dkthramb@um.dk

روز و ساعت کاری: دوشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت روسیه (Russia)

آدرس: خیابان نوفل لوشاتو ‏پلاک ۳۷‏

تلفن: ۳-۶۶۷۰۱۱۶۱

فکس: ‏۶۶۷۰۱۶۵۲‏

سایت: http://www.rusembiran.ru 

ایمیل: info@rusembiran.ruinfo@rusembiran.ru 

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۷- ۸‏

سفارت رومانی (Romania)

آدرس: بهارستان- خیابان ‏فخرآباد- خیابان شهید ‏مشکین- پلاک ۲۲‏

تلفن: ‏۷۷۵۳۹۰۴۱‏، ‏۷۷۶۴۷۵۷۰‏

فکس: ‏۷۷۵۳۵۲۹۱‏

ایمیل : ambrodehrin@parsonlin.netambrodehrin@parsonlin.net

سفارت ژاپن (Japan)

آدرس: میدان آرژانتین- خیابان ‏احمدقصیر(بخارست)- ‏نبش کوچه پنجم- پلاک ‏‏۱۲‏

تلفن: ۳-۸۸۷۱۷۹۲۲

فکس: ‏۸۸۷۱۳۵۱۵‏

سایت : http://www.ir.emb-japan.go.jp

ایمیل: jap.embassy.consular@th.mofa.go.jpjap.embassy.consular@th.mofa.go.jp 

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۰/۳۰- ۸/۳۰‏

سفارت سریلانکا (Sri Lanka)

آدرس: اتوبان صدر- بلوار کاوه ‏شمالی- خیابان جهرمی-‏خیابان جهانتاب- پلاک ‏‏۱۱‏

تلفن: ‏۲۲۵۶۹۱۷۹‏

فکس: ‏۲۲۵۴۰۹۲۴‏

سایت : http://www.slembir.com

ایمیل: slemb@aframail.comslemb@aframail.com / info@slembir.cominfo@slembir.com 

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۴- ۸‏

سفارت سوئد (Sweden)

آدرس: پاسداران شمالی- بالاتر ‏از فرمانیه- خ ‏بوستان- نبش کوچه ‏نسترن- پ ۲۷‏

تلفن: ۲۳۷۱۲۲۰۰، ۲۲۲۹۶۸۰۲

فکس: ‏۲۲۲۸۶۰۲۱‏

سایت : http://www.swedenabroad.com/Start____25446.aspx

ایمیل: ambassaden.teheran@foreign.ministry.seambassaden.teheran@foreign.ministry.se 

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۱/۳۰- ۷/۳۰‏

سفارت سوئیس (Switzerland)

آدرس: الهیه- خیابان شریفی ‏منش- نبش کوچه یاسمن- ‏پلاک ۲‏

تلفن: ۲۲۰۰۸۳۷۳، ۲۲۰۰۸۳۳۳

سایت : http://www.eda.admin.ch/tehran

ایمیل: teh.vertretung@eda.admin.chteh.vertretung@eda.admin.ch 

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۵/۳۰- ۷/۳۰ و پنجشنبه ۱۳/۳۰- ۷/۳۰‏

حافظ منافع ‏خارجی(آمریکا) ‏در سفارت ‏سوئیس

آدرس: خیابان پاسداران- خیابان ‏گلستان پنجم- نبش ‏پایدارفر- پلاک ۳۹‏

تلفن: ‏۲۲۵۴۲۱۷۸‏، ‏۲۲۵۶۵۲۷۳‏

فکس: ‏۲۲۵۸۰۴۳۲‏

سایت: http://www.eda.admin.ch/tehran 

ایمیل: tie.vertretung@eda.admin.chtie.vertretung@eda.admin.ch 

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۸‏

سفارت سوریه (Syria)

آدرس: آفریقا(جردن)- بلوار ‏آرش- پلاک ۲۱‏

تلفن: ۲-۲۲۰۵۹۰۳۱، ۲۲۰۵۵۳۳۲

فکس: ‏۲۲۰۵۹۴۰۹‏

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۴- ۹‏

سفارت سودان (Sudan)

آدرس: بلوار آفریقا- خیابان ‏بهرامی- پلاک ۶۰‏

تلفن: ۴-۸۸۷۸۱۱۸۳

فکس: ‏۸۸۷۹۲۳۳۱‏

سایت : http://www.sudanembassyir.com

ایمیل: sudanembassy_tehran@yahoo.comsudanembassy_tehran@yahoo.com 

سفارت سومالی (Somalia)

آدرس: شریعتی- خیابان ‏میرزاپور(سهیل)- ‏خیابان حدادیان- پلاک ‏‏۱‏

تلفن: ‏۲۲۲۴۵۱۴۶‏

ایمیل: safairan@hotmail.comsafairan@hotmail.com 

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت صربستان (Serbia)

آدرس: ولنجک- کوچه نهم- ‏پلاک ۹‏

تلفن: ۷۱-۲۲۴۱۲۵۶۹

فکس: ‏۲۲۴۰۲۸۶۹‏

ایمیل: serbembteh@parsonline.netserbembteh@parsonline.net  serbembteh@neda.netserbembteh@neda.net

روز و ساعت کاری: یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه ۱۳- ۸/۳۰‏

سفارت عراق (Iraq)

آدرس: میدان ولی عصر- جنب ‏وزارت بازرگانی- ‏پلاک ۱۱۶۴۰‏

تلفن: ۶-۸۸۹۳۸۸۶۵

سایت: http://www.iraqembassy.ir/indexf.htm 

ایمیل: tehemb@iraqmofamail.nettehemb@iraqmofamail.net / info@iragembassy.irinfo@iragembassy.ir 

سفارت عربستان سعودی (Saudi Arabia)

آدرس: پاسداران- سه راه ‏فرمانیه- خیابان بوستان- ‏خیابان نیلوفر- پلاک ۱‏

تلفن: ‏۲۲۲۸۸۵۴۳‏، ‏۲۲۲۹۹۹۷۸‏

فکس: ‏۲۲۲۹۴۶۹۱‏

ایمیل : iremb@mofa.gov.sairemb@mofa.gov.sa

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۶- ۹ ‏

سفارت عمان (Oman)

آدرس: آفریقا (جردن)- کوچه ‏تندیس- پلاک ۱۲‏

تلفن: ۲-۲۲۰۵۶۸۳۱، ۲-۲۲۰۵۷۶۴۱

فکس: ‏۲۲۰۴۴۶۷۲‏

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۴/۳۰- ۸/۳۰‏

سفارت فرانسه (France)

آدرس: خیابان نوفل لوشاتو- ‏پلاک ۶۶-۶۴‏

تلفن: ۸-۶۶۷۰۶۰۰۵، ۶۴۰۹۴۰۰۰

فکس: ‏۶۴۰۹۴۰۹۳‏، ‏۶۶۷۰۶۵۴۳‏‏

سایت: http://www.ambafrance-ir.org  ‏

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶- ۸/۳۰‏

سفارت فلسطین (Palestinian)

آدرس: فلسطین- تقاطع ‏بزرگمهر- پلاک ۱۴۵‏

تلفن: ‏۶۶۴۶۴۵۰۱‏، ‏۶۶۴۰۲۵۱۳‏

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۶- ۸‏

سفارت فنلاند (Finland)

آدرس: شریعتی- خیابان ‏میرزاپور(سهیل)- کوچه ‏حدادیان- پلاک ۲‏

تلفن: ‏۲۳۵۱۲۰۰۰‏

فکس: ‏۲۲۲۱۵۸۲۲‏

سایت: http://www.finland.org.ir 

ایمیل: sanomat.teh@formin.fisanomat.teh@formin.fi 

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶- ۸ و (جهت ویزا) ۱۲- ۱۰‏

سفارت فلیپین (Philippines)

آدرس: ولی عصر- بعد از پل ‏پارک‌وی- خیابان خیام- ‏پلاک ۹‏

تلفن: ۷۶-۲۲۶۶۸۷۷۴

فکس: ‏۲۲۶۶۸۹۹۰‏

سایت: http://www.philippineembassy.ir 

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶/۳۰- ۸/۳۰‏

سفارت قبرس (Cyprus)

آدرس: تجریش- خیابان ‏دزاشیب- خیابان ‏کریمی- پلاک ۳۲۸‏

تلفن: ‏۲۲۲۱۹۸۴۲‏

فکس: ‏۲۲۲۱۹۸۴۳‏، ‏۲۲۲۰۱۲۴۰‏

سایت: http://www.mfa.gov.cy/mfa/embassies/embassy_Tehran.nsf/

ایمیل: cyprus@parsonline.netcyprus@parsonline.net / tehranembassy@mfa.gov.cytehranembassy@mfa.gov.cy

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۱- ۹‏

سفارت قزاقستان (Kazakhstan)

آدرس: دروس- خیابان هدایت- ‏کوچه مسجد- پلاک ۴‏

تلفن: ۴-۲۲۵۶۵۹۳۳، ۲۲۵۶۵۳۷۱

فکس: ‏۲۲۵۴۶۴۰۰‏

سایت: http://www.kziniran.com 

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۵- ۹‏

سفارت قطر (Qatar)

آدرس: آفریقا (جردن)- بلوار گل ‏آذین- پلاک ۴‏

تلفن: ۶-۲۲۰۵۱۲۵۵

فکس: ‏۲۲۰۵۸۴۷۸‏

ایمیل: qatarembir@hotmil.comqatarembir@hotmil.com 

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۶- ۸‏

سفارت کانادا (Canada)

آدرس: خیابان استاد مطهری- خیابان شهیدسرافراز- پلاک ۴

تلفن: ‏۸۱۵۲۵۰۰۰‏

فکس: ‏۸۸۷۳۳۲۰۲‏، ‏۸۸۷۳۳۲۰۰‏

سایت: http://www.iran.gc.ca 

سایت اداره مهاجرت‏: http://www.cic.gc.ca 

ایمیل: teran@international.gc.cateran@international.gc.ca 

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۶- ۷/۳۰ و پنجشنبه ۱۳- ۷/۳۰

سفارت کرواسی (Croatia)

آدرس: خیابان پاسداران- خیابان بهستان یکم- پلاک ۲۵

تلفن: ‏۲۲۵۸۷۰۳۹‏، ‏۲۲۵۸۹۹۲۳‏

فکس: ‏۲۲۵۴۹۱۹۹‏

ایمیل: vrh.teheran@mvp.hrvrh.teheran@mvp.hr / vrh.teheran@mvpei.hrvrh.teheran@mvpei.hr

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۱۰‏

سفارت کره جنوبی (South Korea)

آدرس: میدان ونک- شیخ بهایی ‏شمالی- خیابان دانشور ‏غربی- پلاک ۲‏

تلفن: ۴-۸۸۰۵۴۹۰۰

فکس: ‏۸۸۰۵۴۸۹۹‏

سایت: http://irn.mofat.go.kr/eng/af  

ایمیل: emb-ir@mofat.go.kremb-ir@mofat.go.kr 

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۱- ۹‏

سفارت کویت (Kuwait)

آدرس: دستگردی(ظفر)- بین ‏آفریقا(جردن) و ‏ولیعصر- پلاک ۳۰۵‏

تلفن: ۹-۸۸۷۸۵۹۹۷

فکس: ‏۸۸۷۸۸۲۵۷‏

ایمیل: info@kuwaitemb-tehran.orginfo@kuwaitemb-tehran.org 

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۲/۳۰- ۹‏

سفارت کنیا (Kenya)

آدرس: بلوار آفریقا ـ خیابان ‏گلستان- بلوار گیتی- ‏پلاک ۱۰‏

تلفن: ‏۲۲۰۴۹۳۵۵‏

فکس: ‏۲۲۰۴۸۶۱۹‏

ایمیل: abbas@mfa.go.keabbas@mfa.go.ke 

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۵/۳۰- ۹‏

سفارت کوبا (Cuba)

آدرس: مقدس اردبیلی ‏‏(زعفرانیه)- خیابان ‏ملکی- کوچه قائم- پلاک ‏‏۱۸‏

تلفن: ‏۲۲۰۵۴۳۸۳‏

سایت: http://emba.cubaminrex.cu/ 

ایمیل: embajada@embacuba.irembajada@embacuba.ir 

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۴- ۹/۳۰‏

سفارت گرجستان (Georgia)

آدرس: بزرگراه صدر- خیابان ‏شهید کلاه‌دوز- خیابان ‏قلندری- کوچه هشتم- ‏پلاک ۹‏

تلفن: ‏۲۲۶۰۴۱۵۴‏

سایت: http://iran.mfa.gov.ge/index.php

ایمیل: tehran.emb@mfa.gov.getehran.emb@mfa.gov.ge / tehran.con@mfa.gov.getehran.con@mfa.gov.ge 

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت لبنان (Lebanon)

آدرس: خیابان کریم‌خان- خیابان ‏ویلا- کوچه افشین- پلاک ‏‏۲۰‏

تلفن: ‏۸۸۹۰۸۴۵۱‏، ‏۸۸۸۰۵۹۰۲‏

فکس: ‏۸۸۹۰۶۰۵۱‏، ‏۸۸۹۰۷۳۴۵‏

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۳- ۹‏

سفارت لهستان (Poland)

آدرس: خیابان آفریقا- بلوار مینا- ‏کوچه پیروز- پلاک ۲‏

تلفن: ۴-۸۸۷۸۷۲۶۲

فکس: ‏۸۸۷۸۸۷۷۴‏

سایت: http://www.teheran.polemb.net 

ایمیل: teheran.amb.sekretariat@msz.gov.plteheran.amb.sekretariat@msz.gov.pl 

سفارت لیبی (Libya)

آدرس: کامرانیه جنوبی- نرسیده ‏به کوه نور- بن‌بست ‏مریم- پلاک ۱‏

تلفن: ‏۲۲۲۳۵۵۰۵‏، ‏۲۲۲۳۵۸۱۲‏، ‏۲۲۲۰۱۶۷۷‏

فکس: ‏۲۲۲۳۶۶۴۹‏

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۵- ۹‏

سفارت مالزی (Malaysia)

آدرس: محمودیه- خیابان ‏الف- خیابان چنگیزی- پلاک ‏۶‏

تلفن: ۳-۲۲۴۰۴۰۸۱

فکس: ‏۲۲۴۱۷۹۲۱‏

سایت: http://www.kln.gov.my/web/irn_tehran/ 

ایمیل: malthran@kln.gov.mymalthran@kln.gov.my 

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت مجارستان (Hungary)

آدرس: خیابان شهید کلاه‌دوز-‏خیابان دروس- میدان ‏هدایت- کوچه شادلو- ‏پلاک ۱۰‏

تلفن: ‏۲۲۵۵۰۴۶۰‏، ‏۲۲۵۵۰۴۵۲‏

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۱- ۹‏

دفتر حفاظت ‏منافع مصر (Egypt)

آدرس: شریعتی- بعد از پل ‏رومی- کوچه رضایی- ‏پلاک ۸‏

تلفن: ‏۲۲۲۰۵۲۰۲‏، ‏۲۲۲۴۲۲۶۸‏، ‏۲۲۲۱۴۸۸۳‏

فکس: ‏۲۲۲۴۲۲۹۹‏‎

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۴- ۱۲‏

سفارت مغرب (Morocco)

آدرس: باهنر (نیاوران)- خیابان ‏جهانشاهی- کوچه ‏چکاوک- پلاک ۴‏

تلفن: ‏۲۲۲۸۴۸۴۵‏

فکس: ‏۲۲۸۱۳۸۲۹‏

سایت: http://www.sefaratmaghreb.com 

ایمیل: sifamateh@sefaratmaghreb.comsifamateh@sefaratmaghreb.com 

سفارت مکزیک (Mexico)

آدرس: آفریقا(جردن)- خیابان ‏گلفام- پلاک ۱۲‏

تلفن: ۸-۲۲۰۵۷۵۸۶، ۲۲۰۵۷۵۹۰، ۲۲۰۱۲۹۲۱

فکس: ‏۲۲۰۵۷۵۸۹‏‎

سایت: http://www.sre.gob.mx/iran 

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۷- ۹‏

سفارت نروژ (Norway)

آدرس: لواسانی(فرمانیه)- نبش ‏خیابان سنبل- پلاک ۵۴‏

تلفن: ‏۲۲۲۹۱۳۳۳‏، ‏۲۲۸۰۲۱۴۳‏، ‏۲۲۸۰۶۵۲۹‏

فکس: ‏۲۲۲۹۲۷۷۶‏‎

سایت: http://www.norway-iran.org 

ایمیل: emb.tehran@mfa.noemb.tehran@mfa.no 

سفارت نیجریه (Nigeria)

آدرس: بلوار آفریقا- خیابان ‏ظفرغربی- نبش کوچه ‏رامیان- پلاک ۱‏

تلفن: ‏۸۸۲۰۶۸۱۰‏، ‏۸۸۸۸۹۶۲۱‏

فکس: ‏۸۸۷۹۹۷۸۳‏

سایت: http://www.nigerianiniran.com 

ایمیل: info@nigerianembassyiniran.cominfo@nigerianembassyiniran.com 

روز و ساعت کاری: ‏(جهت ویزا) یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۱۰‏

سفارت نیوزیلند (New Zealand)

آدرس: خیابان پاسداران شمالی- ‏خیابان موحدی دانش- ‏خیابان گلستان ‏شمالی(شهید قاسمی)-‏کوچه سوسن- کوچه ‏پارک دوم- پلاک ۱‏

تلفن: ‏۲۶۱۲۲۱۷۵‏

فکس: ‏۲۶۱۲۱۹۷۳‏

سایت: http://www.nzembassy.com/iran 

ایمیل: tehran@nzembassy.orgtehran@nzembassy.org 

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت واتیکان (Vatican)

آدرس: خیابان نوفل لوشاتو- ‏نبش چهارراه رازی- ‏پلاک۸۴‏

تلفن: ‏۶۶۴۰۳۵۷۴‏

فکس: ‏۶۶۴۱۹۴۴۲‏

ایمیل: apnun_thr@parsonline.netapnun_thr@parsonline.net 

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۳/۳۰- ۸/۳۰‏

سفارت ونزوئلا (Venezuela)

آدرس: آفریقا (جردن)- بلوار گل ‏آذین- پلاک ۲۲‏

تلفن: ۹-۲۲۰۳۶۳۱۷

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۷- ۹ و پنجشنبه ۱۳- ۹‏

سفارت هلند (Netherlands)

آدرس: فرمانیه- خیابان سنبل- ‏ارغوان غربی- پلاک ۷‏

تلفن: ‏۲۲۸۳۷۹۱۱‏، ‏۲۳۶۶۰۰۰۰‏

فکس: ‏۲۳۶۶۰۱۹۰‏

سایت: http://iran.nlembassy.org 

ایمیل: teh@minbuza.nlteh@minbuza.nl 

روز و ساعت کاری: ‏(جهت ویزا) یکشنبه تا پنجشنبه ۹- ۷/۳۰‏

سفارت هند (India)

آدرس: خیابان دکتر بهشتی- خیابان میرعماد- خیابان نهم- پلاک ۲۲

تلفن: ۵-۸۸۷۵۵۱۰۳

فکس: ‏۸۸۷۵۵۹۷۳‏

سایت: http://www.indianembassy-tehran.ir 

ایمیل: hoc.tehran@mea.gov.inhoc.tehran@mea.gov.in 

سفارت یمن (Yemen)

آدرس: فلاحی(زعفرانیه)- ‏خیابان شهید اعجازی ‏‏(آصف)- پلاک ۷۱‏

تلفن: ‏۲۲۴۱۴۴۴۶‏، ‏۲۲۴۱۶۶۸۲‏

فکس: ‏۲۲۴۱۹۹۳۴‏‎

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۵- ۹‏

سفارت یونان (Greece)

آدرس: آفریقا(جردن)- بلوار ‏اسفندیار- پلاک ۴۳‏

تلفن: ‏۲۲۰۵۳۷۸۴‏، ‏۲۲۰۵۰۵۳۳‏

فکس: ‏۲۲۰۵۷۴۳۱‏

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه، (جهت ویزا) دوشنبه و سه شنبه ۱۲- ۱۰‏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *